Brasserie Tivoli is de beheerder van de website escaperoomtivoli.nl (“de website”). Uw persoonlijke gegevens worden door Brasserie Tivoli gebruikt om de informatie, producten en / of diensten op de Website te verstrekken en om u in staat te stellen actief gebruik te maken van onze Website. Uiteraard respecteren en waarborgen wij uw privacy in dit opzicht door middel van naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en AVG.

De volgende punten worden hieronder beantwoord:

 • Wanneer worden persoonlijke gegevens verstrekt?
 • Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt door Brasserie Tivoli?
 • Voor welke doeleinden worden deze gegevens verwerkt?
 • Het gebruik van cookies;
 • Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot persoonlijke gegevens;
 • Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
 • Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
 • Wanneer worden persoonlijke gegevens verstrekt?

U hoeft zich niet te registreren bij Brasserie Tivoli om de website te bezoeken.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
Mogelijk moet u de volgende persoonlijke gegevens verstrekken om de white paper te downloaden: uw naam en uw e-mailadres. Brasserie Tivoli deelt deze gegevens niet met derden, behalve in gevallen waarin gegevens wettelijk moeten worden verstrekt.

Doel van de gegevensverwerking
Brasserie Tivoli verwerkt persoonsgegevens om gebruikers die gebruik maken van de informatie, producten en / of diensten die op of via de website worden aangeboden de mogelijkheid te bieden om de website actief te gebruiken, rekening houdend met de persoonlijke voorkeuren en interesses van gebruikers.

De gegevens worden op gepaste wijze en met de nodige zorgvuldigheid verwerkt in overeenstemming met de wet en worden niet anderszins verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor Brasserie Tivoli ze heeft verkregen.

Gebruik van cookies: Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst en die voornamelijk worden gebruikt om de voorkeuren van de gebruiker te onthouden. Kort gezegd: een cookie onthoudt informatie zoals de pagina’s die u hebt bezocht om u een optimale gebruikerservaring, relevante inhoud en advertenties te bieden.

Waarom gebruikt Brasserie Tivoli cookies?
Brasserie Tivoli kan cookies plaatsen voor doeleinden zoals:

 • Het gebruik van de website analyseren
 • Om de website te verbeteren

Cookies kunnen niet worden gebruikt om een ​​individuele persoon te identificeren. Cookies registreren uw naam, adres, leeftijd of geslacht niet. U kunt eenvoudig cookies in uw browser verwijderen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe de gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te controleren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens in het bezit van Google. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen echter opmerken dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van de Website kunt gebruiken. Door deze Website te gebruiken, geeft u uw toestemming voor de verwerking van informatie door Google op de manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.

Kunt u cookies blokkeren?
Als u liever heeft dat Brasserie Tivoli geen cookies op uw computer plaatst, kunt u de privacy-instellingen van uw browser gebruiken om cookies van specifieke websites of alle cookies van alle websites die u bezoekt te blokkeren. De methode varieert afhankelijk van uw browser; raadpleeg indien nodig de helpfunctie in uw browser.

 • Meer informatie over cookie-instellingen voor Chrome
 • Meer informatie on cookie settings for Firefox
 • Meer informatie on cookie settings for Internet Explorer
 • More information on cookie settings for Safari
 • More information on cookie settings for Flash

Opmerking: als u cookies blokkeert, kunt u niet altijd alle functies van een website gebruiken. Bovendien heeft het blokkeren van cookies alleen invloed op de computer en browser waarop u deze aanpassing uitvoert. Als u meerdere computers en / of browsers gebruikt, moet u deze aanpassing zo vaak als nodig doen.

Profilering
Brasserie Tivoli controleert welke onderwerpen of toepassingen van belang zijn voor gebruikers door, onder andere, de onderwerpen op de website te bekijken die het vaakst worden bezocht. Deze gegevens worden in geaggregeerde vorm verwerkt en anoniem voor gebruik door Brasserie Tivoli. Ze kunnen het best worden vergeleken met kijkcijfers voor televisie en radio. Een ander voorbeeld zijn vergelijkende onderzoeksgegevens, zoals “gebruikers die artikelen lezen over activabeheer zijn vaak ook geïnteresseerd in prijsinformatie.” Bepaalde profielen worden op basis van deze gegevens geformuleerd om Brasserie Tivoli in staat te stellen vast te stellen welke onderwerpen op de website het interessantst zijn. voor gebruikers en welke groepen gebruikers de Website het vaakst bezoeken, waardoor Brasserie Tivoli de Website kan verbeteren en uitbreiden en de Website effectiever kan ontwerpen om tegemoet te komen aan de belangen van gebruikers. Aangezien de voor dit doel gebruikte gegevens anoniem worden verwerkt, zijn er geen persoonsgegevens. Uw privacy is daarom gewaarborgd.

Beveiligingsmaatregelen met betrekking tot persoonlijke gegevens
Brasserie Tivoli zorgt ervoor dat geschikte technische en organisatorische maatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Gebruikers hebben het recht om informatie te vragen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt en kunnen vervolgens:

 • Gegevens toevoegen;
 • Gegevens verbeteren;
 • Laat de gegevens verwijderen;
 • Zorg dat de gegevens worden beschermd.

Indien de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking, niet relevant of anderszins worden verwerkt in strijd met een wettelijke bepaling.

Brasserie Tivoli streeft ernaar om uw persoonlijke informatie correct en actueel te houden. Als er wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn, verzoeken wij u vriendelijk Brasserie Tivoli hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Als u niet langer geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen, kunt u dit ook schriftelijk aan Brasserie Tivoli melden.

Hoe kunt u deze rechten uitoefenen?
Als u deze rechten wilt uitoefenen of andere vragen over ons privacybeleid hebt, kunt u Brasserie Tivoli een e-mail sturen. Ons e-mailadres is info@brasserietivoli.nl.

Brasserie Tivoli behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Contact met ons opnemen
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande informatie.

Brasserie Tivoli
Jezuïetenplein 33
4731 HX Oudenbosch